MEDIA

LIGA KATOLICKA

LIGA KATOLICKA © 2013 PRIVACY POLICY

KALENDARIUM

O NAS

STYPENDIA

RODZINA

UCZUCIA | PRACA | WYPOCZYNEK | INNE 

RELIGIA | EDUKACJA | ETYKA | SZTUKA

ARTYKUŁY - RODZINA

LIGA KATOLICKA

POMOCY RELIGIJNEJ POLSCE I POLONII

WSPÓŁPRACUJEMY

   Małżeństwo – powołanie do świętości... (cz 1)

Przed kilku laty układ godzin w pracy dawał mi możność chodzenia na Mszę Świętą w tygodniu do kościoła znajdującego się na przedmieściach Chicago. Często w sąsiedniej nawie, zawsze w tej samej ławce zasiadała para staruszków prowadzących się pod rękę. Niby nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że większość ludzi w kościele, a także często i kapłan odprawiający Mszę Świętą okazywali im szczególny szacunek.

  Człowiek zawsze funkcjonuje jako mężczyzna albo kobieta

Zagrożenia płynące z ideologii gender, szkodliwość antykoncepcji hormonalnej czy problemy bioetyczne związane z procedurą zapłodnienia pozaustrojowego to problemy, jakie poruszyli uczestnicy sympozjum „Dylematy dotyczące ludzkiej płodności”, które odbyło się 16 listopada 2013 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie....

  Szczególna troska o rodzinę

Do wszystkich Kościołów lokalnych w świecie trafi specjalny dokument związany z przyszłorocznym Synodem Biskupów na temat rodziny. Ten zaprezentowany oficjalnie w Watykanie materiał przygotowawczy do obrad zawiera też kwestionariusz mający na celu zebranie informacji o duszpasterstwie rodzin i zachowywaniu nauczania katolickiego w kwestiach małżeństwa i obrony życia w poszczególnych państwach...

   Rodzina i jej znaczenie

Rodzina, to podstawowa grupa społeczna złożona z małżonków i ich dzieci oraz najbliższych krewnych każdego z małżonków. Spełnia w życiu społeczeństwa wiele istotnych funkcji. Najważniejsze z nich to: prokreacja, tj. zapewnienie ciągłości biologicznej społeczeństwa, socjalizacja, tj. wprowadzenie młodego pokolenia w system wartości, norm i wzorów...

   Małżeństwo – powołanie do świętości... (cz 2)

Ciało, myśli, emocje, wola, uczucia, zdolności – są dziełem i darem Stwórcy. „W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.” Dz 17:28 Wewnątrz, każdy z nas przez akt wiary może doświadczyć szczególnego spotkania, ma możność zakosztować „przebywania z Bogiem”. Trzeba nauczyć się jak przestępować próg wewnętrznej świątyni, w której ukryta jest wieczność duszy.

  Celebrować małżeństwo

Jakiś czas temu obchodziliśmy z mężem kolejną rocznicę ślubu. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy z życzeniami zadzwoniło do nas wiele osób, nawet tych, z którymi nie mieliśmy ostatnio dużego kontaktu. Niektórzy zrobili nam nawet niespodziankę, odwiedzając nas niezapowiedzianie z tej okazji.

  2+2  czy 2+3 a może 2 + 4?

Można zauważyć, że u olbrzymiej większości współczesnych rodzin w Europie i USA przyjął się model rodziny z jednym albo dwojgiem dzieci. Mało jest rodzin, gdzie jest ich więcej. Pod tym względem nasi rodzice byli od nas bardziej ofiarni, bo mieli więcej dzieci. Nie ulega wątpliwości, że materialny komfort rodzin wielodzietnych jest mniejszy, ale za to jakie plusy?

   Małżeństwo – powołanie do świętości... (cz 3)

„Jakże potrafię wysłowić szczęście tego małżeństwa, które wiąże Kościół, Ofiara eucharystyczna umacnia, a błogosławieństwo pieczętuje, aniołowie ogłaszają, a Ojciec potwierdza?... Cóż za jarzmo dwojga wiernych złączonych w jednej nadziei, jednym dochowaniu wierności, w jednej służbie! Oboje są dziećmi tego samego Ojca i oboje wspólnie służą; nie ma pomiędzy nimi podziału ani co do ciała...

   Małżeństwo, krzywda i obrona

Człowiek został stworzony przez Boga z miłości i — w odróżnieniu od całej reszty stworzenia - otrzymał tchnienie Boga, który jest Miłością. Każdy z nas jest zatem powołany do tego, by żyć w przyjaźni z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. Właśnie dlatego niedobrze jest człowiekowi być samemu. Nie jest mu też dobrze wtedy, gdy spotyka się z samym sobą czy z innymi osobami...