MEDIA

LIGA KATOLICKA

LIGA KATOLICKA © 2013 PRIVACY POLICY

KALENDARIUM

O NAS

STYPENDIA

RODZINA

UCZUCIA | PRACA | WYPOCZYNEK | INNE 

RELIGIA | EDUKACJA | ETYKA | SZTUKA

LIGA KATOLICKA

POMOCY RELIGIJNEJ POLSCE I POLONII

LIGA KATOLICKA POMOCY RELIGIJNEJ POLSCE I POLONII

Misja i cele

Misja Ligi Katolickiej głosi:

„W trosce o przyszłość naszego polsko-amerykańskiego dziedzictwa, pielęgnujemy święty dar jedności z Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce i promujemy POLONIĘ PRZEOBRAŻONĄ: INFORMOWANĄ - ZJEDNOCZONĄ – ZAANGAŻOWANĄ - AKTYWNĄ.”

 

NASZYM CELEM JEST:

 

NIESIENIE POMOCY RELIGIJNEJ I CHARYTATYWNEJ:

 

KOŚCIOŁOWI W POLSCE

Pomoc w kształceniu kapłanów w Rzymie - w sercu chrześcijaństwa.

Pomoc charytatywna dla parafi i instytucji kościelnych w Polsce.

Pomoc dla polskich misjonarzy i misjonarek na całym świecie.

 

POLONII

Pomoc stypendialna dla młodzieży polonijnej i ich katolicka formacja na uniwersytetach rzymskokatolickich w USA.

Promowanie i formowanie rodziny w duchu tradycji chrześcijańsko-katolickiej w amerykańskim społeczeństwie.

Promowanie powołań do stanu duchownego i pomoc stypendialna dla kandydatów do kapłaństwa z rodzin polonijnych.

Pomoc finansowa w kształceniu i formowaniu polonijnych liderów świeckich w U.S.A.