MEDIA

LIGA KATOLICKA

LIGA KATOLICKA © 2013 PRIVACY POLICY

KALENDARIUM

O NAS

STYPENDIA

RODZINA

UCZUCIA | PRACA | WYPOCZYNEK | INNE 

RELIGIA | EDUKACJA | ETYKA | SZTUKA

LIGA KATOLICKA

POMOCY RELIGIJNEJ POLSCE I POLONII

LIGA KATOLICKA POMOCY RELIGIJNEJ POLSCE I POLONII

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W imieniu Ligi Katolickiej Pomocy Religijnej Polsce i Polonii serdecznie witam.

 

Nazywam się Biskup Andrzej Piotr Wypych, jestem biskupem pomocniczym w Archidiecezji Chicago i Dyrektorem wykonawczym Ligi Katolickiej.

 

Liga Katolicka jest ruchem religijno - społecznym, który ma za zadanie przetransformować dobrą naturę ludzi Polonii w jeszcze lepszą. Bowiem to na ramionach mocarzy przeszłości, budujemy teraźniejszość, a przez to wpływamy na przyszłość.

 

Misja Ligi Katolickiej głosi:

W trosce o przyszłość naszego polsko-amerykańskiego dziedzictwa, pielęgnujemy święty dar jedności z Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce i promujemy POLONIĘ PRZEOBRAŻONĄ: INFORMOWANĄ - ZJEDNOCZONĄ – ZAANGAŻOWANĄ - AKTYWNĄ.”

 

Zapraszam zatem każdego z Was, również parafie, organizacje polonijne, wspólnoty i stowarzyszenia rzymskokatolickie, grupy społeczne i kulturalne, które są w jedności wiary z Kościołem rzymskokatolickim, do współpracy i wytężonego budowania dni teraźniejszych, aby wpływać na lepszą przyszłość dla nas samych i przyszłych pokoleń.

 

Bo jeśli każdy z nas zrobi choć trochę, to jeden z nas nie będzie musiał robić wszystkiego. Liczę również na Waszą szczodrą, finansową, ofiarną pomoc, za którą już teraz składam Bóg zapłać. Niech zachętą będą dla nas słowa św. Pawła: „miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5,14) z Drugiego Listu do Koryntian, rozdział piąty, wiersz 14.

 

Misja, którą podejmujemy, to w duszpasterskim przekazie, Nowa Ewangelizacja człowieka naszych czasów, zjednoczonego przez wiarę i narodowe dziedzictwo.

Czynić to będziemy poprzez:

- budowanie jedności Polonii,

- promowanie Polonii w Kościele i społeczeństwie amerykańskim,

- pomoc Kościołowi w Polsce,

- aktywne uczestnictwo w misjach Kościoła Rzymskokatolickiego obsługiwanych przez polskich misjonarzy i misjonarki,

- przydzielanie stypendiów akademickich polonijnej młodzieży rzymskokatolickiej,

- pomoc finansową w kształceniu i formowaniu liderów

w strukturach parafialnych w USA.

 

Aktywne zaangażowanie się i działanie w pracach i strukturach Ligi Katolickiej służą tym właśnie celom.

 

Misja Ligi Katolickiej opiera się na mocnych fundamentach rodziny polonijnej, która wzoruje się na wiernym wdrażaniu w codzienne życie, religijno-społeczne, zasad ewangelicznych nauczanych przez nasz święty Kościół rzymskokatolicki i wyakcentowanych w nauczaniu (jak w naszych czasach zwykło się mówić - Magisterium) naszego Rodaka św. Jana Pawła Wielkiego. Nasza uwaga skupiona jest na komórce Kościoła Katolickiego - rodzinie chrześcijańskiej. Chcemy asystować w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. W aktywny sposób kształtować liderów, tak świeckich, jak również duchownych. Kochając bliźniego, pragniemy wyjść poza swoje własne podwórko i nieść pomoc potrzebującym w Polsce i krajach misyjnych. W ten sposób kochając Boga, samego siebie i bliźniego swego, jak siebie samego, mamy już udział w zadatku szczęścia tu na ziemi i w pełni szczęścia w Niebie, które obiecał nam Nasz Zbawiciel.

 

W międzyczasie zaś dodamy do dobra wspólnego Polonii, Polski i Stanów Zjednoczonych. Przez wypracowywanie dobra wspólnego wpływać będziemy na losy ludzi nam współczesnych, na przyszłość Kościoła i społeczeństwa, którego jako Polonia jesteśmy częścią.

 

Szczęść Boże!  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!